Den verkliga arbetslinjen eller hur alla arbetare får 2000 kronor mer i handen varje månad liksom bättre välfärd

Här skall jag redogöra för hur alla som arbetar och även pensionärer och vården och skolan kan få det bättre med enkla medel.

EU-avgiften kostar ca 20 miljarder kronor netto i år ca 30 miljarder till EU och så får vi tillbaka ca 10 miljarder. EU-kostnaden omförhandlas eller så går vi ur EU om de vägrar sänka den. Med tanke på att Sverige bär en ovanligt stor del av invandringskostnaderna i Europa kan det argumenteras att EU bör solidariskt vara med och betala för det, med motsvarande 40-60 miljarder per år.

Biståndsbudgeten är 31,4 miljarder i år om vi endast ger humanitärt bistånd tex hjäpa Pakistan i sin svåra kris nu, kan vi minska utgifterna med 25 miljarder, kvar blir 6,4 miljarder kvar till humanitärt bistånd per år. De som vill ge mer i bistånd kan ta en del av sina sparade skattepengar och själv bestämma vilken organisation som skall få dem eller om man kanske har ett eget engagemang. Istället för bistånd kan privata aktörer som t ex Percy Barnevik hjälpa fattiga länder och människor bättre med så kallade ”micro”-lån istället för att dina skattepengar skall gå till ineffektiva och ibland kontraproduktiva åtgärder.

Invandringens kostnader beräknas till mellan 40 och 60 miljarder per år enligt professor Jan Ekberg och brukar anses rimligt av flera bedömare. Om verklig arbetskraftsinvandring ersätter bidragsinvandringen kan ett överskott på 10 miljarder per år nås istället. Här kan vi spara 50 – 70 miljarder per år.

Totalt har vi alltså 20 + 25 + 50-70 miljarder = 95 till 115 miljarder i minskade kostnader för skattebetalarna varje år.

15 miljarder ges till pensionärer, skola och vård för förbättrade verksamheter.

Resten, 80-100 miljarder, används till att sänka skatterna på arbete. Sänk skatterna lika mycket för alla som arbetar. Om fyra miljoner arbetar så minskar skatten med 20-25 000 kronor varje år för dessa fyra miljoner. En arbetare som tjänar 200 000 kronor får alltså 20-25 000 kronor mer i plånboken varje år att själv disponera efter eget huvud istället för att staten lägger det på EU, bistånd och invandring. En annan som jobbar och tjänar 400 000 per år får också 20-25 000 kronor mer i handen per år att spara eller konsumera, eller kanske ge i bidrag till biståndsorganisationer. Det motsvarar 1600-2000 kronor mer i handen varje månad för fyra miljoner löntagare samtidigt med förbättrad välfärd!

Den som har en låg lön eller inte jobbar heltid och får ut 10 000 varje månad efter skatt får en inkomstökning med 16-20 %, den som får ut 20 000 får en inkomstökning med 8-10%, i handen. Skattetrycket sänks från ca 46 % till ca 40-42 % (EU-15 genomsnitt är 40 %). Med så pass stora skattesänkningar kan även vissa dynamiska effekter (som kan vara avsevärda) antas uppkomma som inte räknas på här.

Annonser

Ett svar to “Den verkliga arbetslinjen eller hur alla arbetare får 2000 kronor mer i handen varje månad liksom bättre välfärd”

 1. k. karlsson Says:

  Jag har inte för avsikt att kommentera de första två problemställningarna härovan, EU och Bistånd, annat än med konstaterandet att de båda är alltför komplexa för att låta sig beskrivas alldeles så enkelt som skribenten låter göra gällande, samt att inte heller lösningarna skulle vara så enkla som beskrives.
  Dock anser jag, helt i linje med skribenten, att båda dessa frågor lämpligen både kan och bör diskuteras ungefärligen utifrån de utgångspunkter som skribenten anger, men lämnar lämnar i och med detta påstående därmed dessa två frågor därhän, för att koncentrera mig på den tredje; immigrations- och integrationspolitikens ekonomiska konsekvenser.
  Det finns för mig ingen anledning att dra i tvivelsmål den faktiska storleksordningen på kostnaderna som de estimerats av prof. Ekberg
  däremot så vill jag primo ifrågasätta själva grunden för påståendet om arbetskraftsinvandring som ovan beskrives.
  Nämligen: Vad finns det för anledning att överhuvudtaget diskutera en arbetskraftsinvandring så länge vi har en skyhög arbetslöshet och speciellt markant bland ungdomar och de invandrargrupper vi diskuterar, när ifrågavarande faktiska arbetslöshet når nivåer som de facto är uppemot fyra gånger så stor som vad som t.o.m i klassisk Nationalekonomi, främst Ricardo, benämnes som en arbetsmarknad i balans?
  Sekundo så vill jag poängtera att om det skulle vara så, vilket mycket väl kan vara en rimlig uppskattning, att en omedelbar reglering av invandringen faktiskt skulle kunna leda till en besparing i storleksordningen 100 miljarder per år så kvarstår där en skillnad i grundsynen hos undertecknad respektive skribenten i hur att handskas med denna budgetförstärkning.
  Skribenten hänvisar till en modell bestående av direkta skattesänkningar och visar sig därmed synbarligen influerad av Adam Smith, Manchesterliberalism och Milton Friedman.
  Undertecknad, som i stort sett är anhängare av Keynes, hänvisar således då till en modell som består i utökande av Offentlig Sektor!
  Med en önskan om en fortsatt trevlig afton!
  kjell karlsson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: