Archive for maj, 2011

Demografiskt problem

maj 4, 2011

Vi har ett demografiskt problem påstås det. Det är för få unga i arbetsför ålder och för många äldre. De arbetsföra måste tydligen försörja de som har pension. En lösning som många pläderar för är att öka invandringen av folk i lägre åldrar. Tyvärr så verkar det mest komma folk som inte platsar på arbetsmarknaden hit, dessutom så kommer anhöriga som redan har hög ålder. Och konstigt är väl inte det, när vi har världens högsta skatter på arbete. Vem vill komma hit och arbeta när alla andra länder har lägre skatt på arbete? Särskilt de som har god utbildning / skicklighet i ett yrke och möjlighet att tjäna mycket pengar på sitt arbete samtidigt som det finns en internationell arbetsmarknad. Varför skulle den människan åka till Sverige för att ge bort över 80 % av inkomsten i skatter? (ja, jag tänker på moms, sociala avgifter, värnskatt mm mm, och moms på skatten, en del politiker tror att när jag arbetar så är det deras pengar som jag jobbar ihop)

Om vi har ett problem med för lågt barnafödande och för liten ung befolkning. Varför inte göra något åt det problemet istället för att välkomna alla möjliga och omöjliga människor från hela världen som inte fungerar i samhället?

Jag föreslår att samhället premierar barnafödande och barnfamiljer mer ekonomiskt. Då kommer det att födas fler barn och demografin blir jämnare. T ex kan familjer med två barn få ett extra barnbidrag om de får ett till barn. Då kommer en del familjer vara mer benägna att skaffa ett tredje barn. Fyra barn kanske också är bra men sen bör nog samhället sluta premiera större familjer.

Om det är mycket viktigt med demografin så är det bara att öka bidraget rejält, t o m så mycket att familjen tjänar på att skaffa fler barn. Bidraget skall naturligtvis ges lika oberoende av inkomst för att få avsedd effekt.

Annonser