Archive for juni, 2011

Förståelse för flyktingar

juni 24, 2011

Jag har full förståelse för att folk vill bort från t ex Somalia eller andra kaosområden. Men varför skall de komma till Sverige? De kan väl åka till något kulturellt mer närstående land?

Skulle jag fly från Sverige pga krig/oroligheter så skulle jag välja grannländerna i första hand, sedan övriga närliggande europeiska länder.

Jag har svårt att se att de är något annat än ekonomiska flyktingar och jag ställer INTE upp på det. Särskilt inte när skattetrycket är ca 46 % och ett av världens högsta, samtidigt som det är hög arbetslöshet och de flesta som kommer hit inte jobbar ens efter 7-10 år.

Jag ställer inte upp på det med en krona av mina skattepengar.

Däremot skulle jag kunna tänka mig att hjälpa folk med mina egna pengar/resurser (om skattetrycket sänktes ca 10 % och flyktingar inte fick hjälp via skattsedeln), om jag blev övertygad om att de var riktiga flyktingar som flydde för sina liv och inte för mina pengar.

Folk som inte har jobb inom bristområden eller inte har riktiga flyktingskäl enligt UNHCR välkomnar inte jag hit till försörjning på mina skattepengar. Så fungerar invandringspolitiken i t ex Kanada (ca 31 % skattetryck med fri sjukvård), som av många anses ha en human och lyckad invandringpolitk.

Referens: Skattetryck internationellt

Annonser

Finansminister Anders Borg med Sverigedemokratisk problemformulering

juni 5, 2011

Vår internationellt erkänt duktige finansminister börjar låta som en Sverigedemokrat i sin beskrivningen av invandrings- och integrationsproblemen.

Se en timme och en minut (1 h 01 min) in i finanspolitiska rådets paneldebatt från 1 juni 2011.

SVT Play Finanspolitiska rådets paneldebatt 1:a juni 2011

Här erkänner Borg invandringsproblemet och att det är den största utmaningen kommande år för politiken. Det tar alldeles för lång tid innan invandrare börjar arbeta. Vi ska inte förringa problemet säger Borg också.

Anders Borg säger ”skall vi ha så pass mycket invandring som vi har i Sverige?” Med ett socialbidragsberoende bland invandrare på över 50 % plus bidragsberoende i andra transfereringssystem så är det ett mycket stort problem enligt Borg. (Man undrar hur stora kostnaderna är, det borde en finansminister ha koll på, Borg säger ”relativt stora kostnader”.)

Finansministern låter mer bekymrad än en Sverigedemokrat i problembeskrivningen och att vi inte ska förringa problemet, sen ser han tyvärr endast lösningen i integrationspolitiken som måste bli ett mycket centralt område för politiken de kommande åren. Det måste bli en förbättrad integration enligt Borg, jag tror att han egentligen menar assimilation.

Det är en paneldebatt om finanspolitiska rådets rapport. Borg berömmer även SD’s Johnny Skalins fråga hur lång högkonjunkturen kommer bli (nånstans mitt i debatten). Där finns det nog möjligheter till förståelse och samarbete framöver.

Det har gått åtta månader sedan SD kom in i riksdagen och nu börjar Sveriges internationellt erkänt duktiga finansminister Anders Borg starkt ifrågasätta omfattningen av invandringen och hur integrationen fungerar. Borg har ofta ett strikt objektivt ekonomiskt perspektiv på problemen, vilket är bra.

Detta innebär att SD kan gå ännu längre i sina krav på en ansvarsfull invandringspolitik i takt med att de etablerade partierna börjar inse sina gamla invandringsmisstag.

Vid nästa lågkonjunktur så tror jag att det blir tvärstopp för invandrare som inte har arbete nu när Anders Borg har upptäckt de stora problemen. Jag uppfattar det som att Borg sannolikt vill minska invandringen om opinionen vill det.

Jag rekommenderar dig att lyssna på det Anders Borg säger flera gånger. Jag trodde inte det var sant först.

För övrigt är debatten intressant, se gärna hela debatten, finansminister Borg och professor Calmfors är bra.