Archive for juli, 2011

Utilitarism

juli 3, 2011

Läste en artikel av Mikael Trolin i SvD där han byter parti från FP till MP. Han skriver bl a om lycka till många individer och att även djur och växter ska ingår i begreppet. Det låter bra och det håller jag med om.

Hur uppnår vi då bäst målet om största lycka. Gör vi det genom att ta hit 40 000 individer varje år där den absoluta majoriteten är ekonomiska flyktingar. De söker uppenbarligen högre inkomst och med det följer större lycka upp till en inkomstnivå på kanske 50 000 – 100 000 kr / månad (enligt undersökningar refererade på SvD). Det är naturligt och något jag själv kanske skulle göra om jag bodde i t ex Afghanistan och var fattig och området var krigshärjat.

Problemet är att dessa individer som kommer hit i genomsnitt tar 7-10 år på sig att skaffa ett jobb (med allehanda bidrag, subventioner) och sedan ännu längre tid på sig att kunna försörja sig själva utan bidrag. Många blir brottslingar och även grova brottslingar. Skapar detta verkligen större lycka för fler individer? Jag tror många hade varit lyckligare där de kommer ifrån med sin egen kultur och sitt eget språk, trots fattigdom och krig.

Samtidigt så påverkas svenskarna av att bostadsområden blir förslummade och oattraktiva att bo i. Svenskarna får mindre lycka och de som kan flyttar ifrån getto-områdena till bättre miljöer. Brottsligheten ökar och kostnaderna för samhället.

Jag tycker dagens ansvarslösa massinvandringspolitik gör alla individer i Sverige mindre lyckliga. En stor del av invandrarna lyckas inte försörja sig själva. Många blir brottslingar. Alla individer blir lidande av den ökande brottsligheten. Skatterna blir svårare att sänka när så många måste få bidrag för att kunna ha en något så när dräglig tillvaro och för att det inte skall spåra ur helt i många invandrarområden.

Kan det finnas ett bättre sätt att skapa så stor lycka åt så många individer som möjligt?

Annonser