Demografiskt problem

maj 4, 2011

Vi har ett demografiskt problem påstås det. Det är för få unga i arbetsför ålder och för många äldre. De arbetsföra måste tydligen försörja de som har pension. En lösning som många pläderar för är att öka invandringen av folk i lägre åldrar. Tyvärr så verkar det mest komma folk som inte platsar på arbetsmarknaden hit, dessutom så kommer anhöriga som redan har hög ålder. Och konstigt är väl inte det, när vi har världens högsta skatter på arbete. Vem vill komma hit och arbeta när alla andra länder har lägre skatt på arbete? Särskilt de som har god utbildning / skicklighet i ett yrke och möjlighet att tjäna mycket pengar på sitt arbete samtidigt som det finns en internationell arbetsmarknad. Varför skulle den människan åka till Sverige för att ge bort över 80 % av inkomsten i skatter? (ja, jag tänker på moms, sociala avgifter, värnskatt mm mm, och moms på skatten, en del politiker tror att när jag arbetar så är det deras pengar som jag jobbar ihop)

Om vi har ett problem med för lågt barnafödande och för liten ung befolkning. Varför inte göra något åt det problemet istället för att välkomna alla möjliga och omöjliga människor från hela världen som inte fungerar i samhället?

Jag föreslår att samhället premierar barnafödande och barnfamiljer mer ekonomiskt. Då kommer det att födas fler barn och demografin blir jämnare. T ex kan familjer med två barn få ett extra barnbidrag om de får ett till barn. Då kommer en del familjer vara mer benägna att skaffa ett tredje barn. Fyra barn kanske också är bra men sen bör nog samhället sluta premiera större familjer.

Om det är mycket viktigt med demografin så är det bara att öka bidraget rejält, t o m så mycket att familjen tjänar på att skaffa fler barn. Bidraget skall naturligtvis ges lika oberoende av inkomst för att få avsedd effekt.

Annonser

Sluta förstöra Sverige

mars 21, 2011

Gomorron Sverige SVT har tre nyheter som kan hänföras till en ansvarslös invandringspolitik, snabbt går de igenom dem.

Ett pistolrån i Jordbro igår. Kioskägare skjuten av tjugoåringar på söndagen.

Vårby söder om Stockholm. Två knivskärningar 25 åring och 55 åring överfallna kl 22 på söndagskvällen.

I Södertälje försöker polisen göra sitt bästa för att inte ett 20-tal ungdomar skall bli grovt kriminella i nätverk. Polisen har goda resurser nu och det är inte där problemet ligger.

I SVD läser jag att väpnat rån (pistol) och med tillhygge försökt utföras mot pressbyrån vid Haninge station på söndagskvällen. En i personalen fick ett slag i huvudet. Polisen sätter in 7-8 patruller som letar efter förövarna.

Vad är det som händer i Sverige en söndagseftermiddag i mars? Vad har dess områden gemensamt? Jo, en mycket hög grad av invandrare bor där och det är utanförskapsområden. De blir frustrerade när de upptäcker att de inte klarar sig på arbetsmarknaden utan bra svenska och goda kunskaper från skolan.

Det är högkonjuktur och arbetslösheten är över 8 %. Något är helt fel, antingen är lönerna för höga eller arbetskraften för dålig, eller en kombination.

Jag tycker inte vi skall ta hit fler människor som inte kan försörja sig själva och betala skatt. Utanförskapsområdena blir bara värre. Att det en söndag i mars i Sverige sker såna här saker är helt absurt och helt oacceptabelt tycker jag. Jag tror att vi hade varit någon annanstans idag med en ansvarsfull invandringspolitik.

TV-program Islam för nybörjare

februari 19, 2011

Se gärna alla tre delarna. Jag tycker programmet är relativt kritiskt till islam. Jag uppfattar islamprästerna som osympatiska och aggressiva (springa runt med en spade hundskit för att folk äter griskött?). Den britt som är mest skeptisk är den som troligen har träffat flest muslimer förut, taxichauffören (han ger inget vidare sympatiskt intryck han heller). Programmet visar att islam mest går ut på massa fåniga regler om huvudbonad, skägg, inte äta griskött, inte dansa eller spela musik, inte ha med motsatta könet att göra. Muslimska ståupparen var väl det roligaste de hade att komma med. Musiken var inte mycket att hurra för.

Klart att någon som är i personlig kris kanske köper sakerna och behöver någon som styr dem(imamerna), men det kunde hända med vilken sekt/religion/retreatgrej som helst.

Jag tycker islam har väldigt lite att tillföra västvärlden och Sverige om denna tv-serie visar det viktigaste inom islam. Ok, hålla sig ren, dricka mindre alkohol(förbud är inte bra) och mer disciplin är bra. Resten (98%) är mer eller mindre negativt och många saker är helt sjuka, t ex att kvinnor och män inte får umgås och att man inte får lyssna på eller spela musik.

Muslimerna tjatar om sina regler osv som till största delen är helt inkompatibla med brittisk kultur och brittiska värderingar. Sharialagarna är till stora delar helt absurda. Muslimerna säger öppet att de vill ha andra lagar(sharia) för muslimer än för andra människor. Det liknar fascism/nazism i mina öron. Tror de att de är några slags övermänniskor? Fria tanken, kritiskt tänkande och demokrati får problem när dessa figurer ska tjata om sina islamiska regler från en 1400 år gammal bok. Skicka Richard Dawkins på dem så alla förstår hur dumt det är och hur fel de har.

Koranens budskap

december 29, 2010

Kan de som tror på det som står i koranen (antar att de definierar sig som muslimer) förväntas påverkas av vad som står i koranen?

Ja, det tror jag. Sen kan man välja att fokusera på vissa delar och få olika varianter av tro. En variant skulle kunna vara att fokusera på dessa verser i koranen. (texterna kommer från hemsidan www.koranensbudskap.se )

Hur kan människor som läser detta ofta och begrundar det förväntas agera?

[4:15] OM NÅGON av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar [att de har sett den], stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg.

[4:76] De troende kämpar för Guds sak, men förnekarna av sanningen kämpar de onda makternas kamp. Kämpa därför mot dessa Djävulens bundsförvanter; Djävulens list är [enbart] svaghet.

[9:5] När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[9:29] Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.

[9:30] DE JUDISKA [trosbekännarna] säger: ”Esra, Guds son”, medan de kristna säger: ”Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!

[9:39] Om ni inte [vill] kämpa [för Guds sak] skall Han straffa er med ett svårt lidande och Han skall sätta andra människor i ert ställe. Ni vållar Honom ingen skada – Han [som] har allt i Sin makt.

[9:41] Gå ut till strid – [vare sig ni ser det som] en lätt uppgift eller ett tungt offer – och kämpa för Guds sak med er egendom och med livet [som insats]; detta är bäst för er – om ni visste [vilken vinst ni kan uppnå i det eviga livet]!

[9:101] Men bland ökenaraberna omkring er, liksom bland dem som bor i [Profetens] stad, finns trotsiga hycklare som inte ger upp. Du känner dem inte, men Vi känner dem. Vi skall ge dem dubbelt straff [i denna värld] och sedan skall de utlämnas åt ett svårt lidande.

[9:105] Säg: ”Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de troende likaså. Och ni kommer att föras tillbaka till Honom som känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna, och då skall Han låta er veta vad era handlingar [var värda].”

[9:111] GUD HAR [slutit ett avtal] med de troende, enligt vilket Han i utbyte för deras liv och egendom lovar dem paradiset; de kämpar för Guds sak och dödar eller dödas. [Detta är] ett fast och klart löfte, vars sanning Han har bekräftat i Tora och Evangeliet och i Koranen, och vem uppfyller sina löften bättre än Gud? Gläds därför över det avtal som ni har slutit – detta är den stora, den lysande segern!

[9:123] Troende! Kämpa mot förnekarna i er närhet och visa dem obeveklig stränghet; och var förvissade om att Gud är med dem som fruktar Honom.

Ja, för mig verkar det uppenbart varför jihad (heligt krig) finns om det finns människor som läser detta och tror på detta. Tyvärr så innehåller en stor del av koranen detta mässande om krig mot och dödande av otrogna. Läs gärna vidare själv. Är det inte fantastiskt vilken värld vi lever i och vilka människor som finns här?

Utlänning blir invandrare

december 11, 2010

Åke Daun, professor emeritus i etnologi skriver i Fokus (19-25 nov 2010) att utlänning har en enda språklig innebörd, nämligen ”person som kommer från annat land”. Sen har folk börjat kalla dem för invandrare istället därför att det låter mer inkluderande än utlänning. Professorn skiljer mellan svensk och etnisk svensk. Etnisk svensk är en individ med djupa rötter i Sverige. Etnisk är ett antropologiskt begrepp och syftar på etnisk grupptillhörighet, bland annat en gemensam historisk bakgrund, ett visst sätt att räkna släktskap, ett språk etc.

Professorn känns som en frisk objektiv fläkt med perspektiv. Olika etniska grupperingar finns allt mer i dagens Sverige. Enda orsaken är att det tillåts komma hit olika etniska grupper. Se tex Geert Hofstedes kulturella dimensioner. Han beskriver varför jag känner mer samhörighet med våra nordiska grannfolk än med t ex en etnisk spanjor. Ännu mer avlägsen blir grupptillhörigheten med etniska irakier och etniska somalier.

Hofstede liksom Robert Putnam ( E pluribus unum ) har i sin forskning kommit fram till att olika kulturer och etniciteter som blandas gör att folk mår sämre, det skapar konflikter, missförstånd, misstroendet ökar, solidariteten minskar (kort sagt det ”sociala kapitalet” minskar enligt Putnam). Putnam har sedan desperat lagt till ”på lång sikt” för att han blev så deprimerad av sina egna resultat. USA går bakåt i socialt kapital efter flera hundra år av integration enligt Putnam, ändå hävdar han att det är bra på lång sikt. Hur Putnam motiverar slutsatsen att stora etniska variationer är bra på lång sikt framgår inte.

Idag kan vi se olika grupper i Sverige som inte vill eller har stora problem att integreras i det svenska samhället. T ex somalier, assyrier, syrianer, irakier, mfl. De som har störst problem att anpassa sig är de med kulturella dimensioner (Hofstedes begrepp) som skiljer sig mycket från etniska svenskars kulturella dimensioner.

Många utlänningar gör starkt motstånd och framhärdar sina egna kulturer istället för att integreras. Muslimerna gör starka försök att organisera sig, dock har de sinsemellan också stora variationer i etnicitet vilket ytterligare segregerar och segmenterar de människor som befinner sig i Sverige. Assyrierna/syrianerna i Södertälje är kanske det tydligaste exemplet på en grupp som inte är intresserade av att integreras trots goda förutsättningar. Lojaliteten är större inom den egna gruppen än till det svenska samhället. Särskilt problematiskt är det när svenska samhället omhuldar etniciteter som starkt motsätter sig den egna gruppens etnicitet, jag syftar på muslimska araber kontra etniskt svenska kristna och judar.

Faktum är att den etniska bakgrunden aldrig riktigt går ur (och sannolikt är det helt naturligt). Människor har en bakgrund som inte går att bortse ifrån, även på mycket lång sikt, många generationer. Jag tror att det har med människans överlevnadsförmåga att göra som har utvecklats under miljoner år (bl a har Darwin och Richard Dawkins lysande teorier på detta område som ger goda förklaringar). Hur kan man mot bakgrund av denna information förespråka det mångkulturella samhället som statsminister Fredrik Reinfeldt gör?

Är det inte tvärtom, att stora skillnader mellan etniska grupper i värsta fall kan leda till krig mellan dessa etniska grupper. Exemplen är otaliga på krig och folkmord. Varför skall vi öka sådana risker och problem i Sverige genom att stora etniska grupper med vitt skilda kulturer skall befinna sig här?

Hofstedes kulturella dimensioner

december 5, 2010

Geert Hofstede är en Holländsk professor emeritus. Han har forskat i kulturella dimensioner och hans läroböcker används på handelshögskolor. På hans hemsida kan man läsa om olika kulturer.

Per Gudmunsson skriver på sin blogg: ”Hofstede finner att Sverige utmärks av icke hierarkisk organisering, en hög grad av individualism, mycket små värderingsskillnader mellan könen samt hög tolerans för oliktänkande. Hans summering av arabvärlden, varifrån en stor del av invandrarna till Sverige kommer, ser ut på ett annorlunda sätt. Arabländerna snittar 80 vad gäller respekt för hierarkier (på en skala till 100) när Sverige får 25. Man når 38 i individualism, där Sverige har 68. I måttet maskulinitet, där jämställda Sverige alltså ligger på 9, hamnar arabländerna på 52. När det gäller kulturell oemottaglighet för det avvikande får arabvärlden 68 mot Sveriges 22. Det är oklart hur den SFI-undervisning ser ut som ändrar på det.”

Vem tror att folk från kulturellt avlägsna länder omgående får svenska värderingar när de passerar gränsen till Sverige? Här har vi ett utmärkt teoretiskt verktyg för att beskriva vad som händer i Sverige idag och vad vi kan och bör göra åt det.

Citat från Hofstedes hemsida:

”Culture is more often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are a nuisance at best and often a disaster.” Prof. Geert Hofstede, Emeritus Professor, Maastricht University.

Vad är det vi ser i mångsegregerade Sverige om inte ett till stora delar ”disaster”? Mer kunskap om Hofstedes kulturella dimensioner kan förhoppningsvis knyta ihop Sverige igen (tillsammans med en mer dansk politik).

Hur länge dröjer det innan Sverige för en politik som resten av världen?

december 1, 2010

Läste en kommentar som förutspådde kaos vid nästa lågkonjunktur i Sverige om det fortsätter som hittills. Jag förutspår att senast vid nästa lågkonjunktur så kommer Sverige föra en liknande migrationspolitik och integrationspolitik som övriga Norden, Europa och världen. Helt enkelt för att resurserna inte räcker till en rimlig välfärd annars.

Pat Condell är kul. Han är riktigt träffsäker ibland.

Med de senaste rubrikerna om niqab i utbildning, DO, dödshot på svenska mot Lars Vilks mm mm. Så känns det verkligen som man röstade på rätt parti, folkpartiet är de enda som vågar göra något åt problemen förutom SD. Erik Ullenhag har lagt grunden för en möjlighet till striktare invandringspolitik där de som kommer hit skall ha något att bidra med. SD har naturligtvis haft stort inflytande på detta. Vi ser nu hur gammelpartierna sakta närmar sig SD. Närmandet kommer gå mycket snabbt om ekonomin försämras.

Man kan spekulera i att KD åker ur riksdagen nästa val och SD (15 %?) blir stödparti till Alliansen. Det skulle antagligen vara mycket bra för Sverige, särskilt att Anders Borg sitter kvar som finansminister. Tala om att vara rätt man på rätt plats.

Är det inte dags för en folkomröstning om rätten att bära niqab/burka på allmän plats? Svenska folkomröstningar är rådgivande men i detta fall så borde saken vara enkel att få igenom.

Yttrandefriheten inskränkt och Lars Vilks mordhotad

november 24, 2010

Idag blev Lars Vilks mordhotad på ett mycket otrevligt sätt igen, nu av någon som kallar sig Abu Zaid och hotar på svenska. Denna figur måste omgående spärras in för stämpling till mord för att statuera exempel.
Se hur Lars har det här.

Youtube videon ser ut som ett skämt, en burkafigur som låter som ett skämt. Påminner starkt om Monty Python gängets filmer, t ex Life of Brian. Skämtet bor tydligen bara 1,5 timme från Vilks. Jag säger, förbjud omedelbart burka och liknande religiösa plagg på allmän plats.

Jag skulle älska att se filmen ”Life of Mohammed” med Monty Python gänget.

LIFE OF MOHAMMED!!!

Den har alla möjligheter att bli superkul med alla galenskaper som Mohammed gjort. Vem är med och finansierar? Problemet är att hitta något bra komikergäng som vågar göra den. De som kritiserar och gör satir av islam riskerar att bli dödade och kommer sannolikt att leva under dödshot resten av livet (alternativt utplånas Islam).

Det här är ett stort problem för yttrandefriheten.

Jag ser fram emot vår statsminister Fredrik Reinfeldts kraftfulla fördömande av detta dödshot mot Lars Vilks. Om Reinfledt är tyst om denna sak så är det mycket oroande för vår yttrandefrihet. Här måste han visa ledarskap och var gränsen går, annars är min (och din) yttrandefrihet ytterligare inskränkt.

En komiker som är rolig är David Hellenius, han gör satir av SD här.

Det är rätt kul. Men var är Davids satir över muslimska självmordsbombare som triggas av imamer här i Sverige. Troligen vågar inte David göra satir av islam och muslimer på grund av risken för hot och dödshot (som kan verkställas av precis de som han skulle göra satir av). Det är ett stort problem tycker jag.

Riksdagsdebatt vs Trögfattarföreningen

november 11, 2010

Detta är stor underhållning. William Petzäll, Kent Ekeroth och Richard Jomshof debatterar med trögfattarföreningen i riksdagen (2010-11-04). För en del börjar det dock gå upp ett ljus, de håller med om att det finns stora problem. Petzäll är för skön när han säger ”er politik är ett komplett misslyckande”.

Jämför Riksdagen 10 st klipp

med Trögfattarföreningen

Solidaritet och osaklig debatt om integrationspolitiken

oktober 15, 2010

Läser på Magnus Betnérs blogg och dagbok, inlägget ”Vi diskuterar visst integration”. Jag tycker han för en ohederlig argumentation och kommer med många lögner i det inlägget. Intressantare är kommentar nummer två av ”Fredrik”. Fredriks tankar kan jag hålla med om i huvudsak. Jag klipper in kommentaren rakt av i min blogg (har inte tid att gå igenom nu) och hoppas att inte Fredrik misstycker. Fredrik har även en länk till bra analys av debatten. Mycket intressant analys av hur vänstern förstör debatten.

Här är Fredriks kommentar till Magnus Betnér.

Det är lätt att se att hela frågan bottnar i hur vi ska hantera solidaritet, men folk klarar inte av att hantera den här balansgången hur man hjälper så många som möjligt utan att sänka sitt eget skepp. Det är en tidlös fråga men du och dina gelikar tycks tro att vi går in i någon slags ny era där man inte längre behöver lära av andras misstag eller räkna med att godhet kommer att missbrukas. Där man bara behöver leva i framtiden. Du förenklar alldeles för mycket och håller kvar debatten på en ohederlig nivå. Har du någonsin provat gå över på andra sidan staketet och spela djävulens advokat? Vilka mantran pysslar du med själv? Jag försvarade invandringen under 20 år mot rasistiska kommentarer (och det gör jag fortfarande) innan jag började tänka om och tycka att de eventuellt goda effekterna är inte värda priset av de negativa. Jag landar i att de som i början på 80-talet hade dekalen “Inte rasist, men stoppa invandringen nu” i bakrutan på sin bil faktiskt var de klarsynta.

Jag tänker så här: Hur kan man tycka att mångkulturen är den enda vägen att gå, när själva projektet misslyckats i 30 år och de negativa effekterna bara blivit värre? Med projektet menar jag den planlösa flyktingpolitiken som leder till segregation och som ingen tar personligt ansvar för. När ska det bli bra? Om det tex fanns svåra sociala problem med segregation och uppror i Paris förorter på 80-talet, då är det väl ganska korkat om vi sakta men säkert för en politik som ser till att vi får likadana 20 år senare? Är det bara jag som ser detta?

Det talas ju faktiskt mest om den misslyckade integrationspolitiken, inte den lyckade! Hur kan man ha misslyckats om man nu diskuterat detta så mycket, för så dåliga är vi inte, som legat på framkant inom så många områden? Idag har vi alltså en massa “svenskar” som varken delar språk, tradition eller mentalitet, och som absolut inte känner sig som svenskar om man frågar dem. De har sina egna små stater där ute i förorterna, dit vi inte gärna åker numera. Och denna “mångkultur” hejar alltså en massa individer på, och tror är framtiden! Bara för “globalisering” blivit ett inneord. “Det är annorlunda den här gången”.

Projektet mångkultur i Sverige är en väldigt speciell, dum och kraftigt samhällsomvandlande sak, medan mångkulturellt utbyte som spontant uppstående fenomen inom relationer, konst, musik, idrott osv. är något hanterbart och icke-destruktivt som alltid funnits, mer eller mindre. Men kritiserar du “projektet” kommer dina kritiker att blanda ihop allt och komma med argument som att Georg Riedel som skrev musiken till Emil i Lönneberga minsann var judisk/tjeckisk och därför är din helvenska hembygdsidyll en illusion. Det är som sagt två olika saker.

Antirasisterna/Anti-SD-gänget verkar kapabla att blanda ihop korten och tro att det bottnar i en önskan om etnisk renhet, när det i själva verket handlar om hur man rent praktiskt bör hantera sitt samhälle. Om att tänka efter och vara förutseende. Om att inte vara en idiot. Inte vara okunnig om den mänskliga naturen. Inte blunda och hoppas att allt ordnar sig och att någon annan kommer att ta ansvar. Om att inför alla viktiga samhällsfrågor överväga olika alternativ, diskutera dem öppet och noggrant. Försöka välja det klokaste. Tänka som en schackspelare. Det är detta som proteströsterna på SD handlar om, och som jag inbillar mig att de ledande företrädarna för det partiet också står för.

Trots individuella variationer verkar alla överens om att Sverige hade en väldigt homogen befolkning i efterkrigstiden, och gör man då som efter 1980 en plötslig rush mot multi-etnicitet som inte alls är i balans med det rådande samhället, så uppstår ett Vi och Dom. De mängderna och de hastigheterna med vilket detta skett ger inte folk någon möjlighet eller ens önskan om att lära känna varandra.